Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Bồng 23/09/2021 28/09/2021
2 Lê Thị Huyền Anh 23/09/2021 28/09/2021
3 Trần Vân Anh 23/09/2021 28/09/2021
4 Lê Thị Huyền Anh 23/09/2021 28/09/2021
5 Lê Thị Huyền Anh 23/09/2021 28/09/2021
6 Nguyễn Văn Tuấn 23/09/2021 28/09/2021
7 Lê Thị Huyền Anh 23/09/2021 28/09/2021
8 Trương Sỹ Lâm 23/09/2021 28/09/2021
9 Nguyễn Văn Tuyến 23/09/2021 28/09/2021
10 Trần Hữu Tỉnh 23/09/2021 28/09/2021