Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI ĐỨC CƯỜNG 21/01/2022
3 Nguyễn Thị Kim Loan 21/01/2022
4 LÂM Y SANG 21/01/2022
5 TRẦN QUÝ THỦY 21/01/2022
6 Trần Hữu Hiệp 21/01/2022
7 PHẠM SƠN TÙNG 21/01/2022
8 HỒ THỊ BÍCH THỦY 21/01/2022 24/01/2022
9 HỒ THỊ BÍCH THỦY 21/01/2022 24/01/2022
10 TRẦN SƠN TRƯỜNG 21/01/2022 11/02/2022