Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Pham Tan Dat 02/12/2021
3 LÊ QUỐC ANH 02/12/2021
4 Nguyễn Thanh Lộc 02/12/2021
5 BÙI THỊ HẰNG 02/12/2021
6 Giản Thị Việt Hà 02/12/2021
7 CÔNG TY TNHH TM DV BỬU LONG 02/12/2021
8 Phạm Thị Kiều 02/12/2021
9 Trương Thị Lan Hương 02/12/2021
10 Nguyễn Bảo Ngọc 02/12/2021