Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thúy Nhi 30/06/2022
3 Lê Thị Mai 30/06/2022
4 BÙI THU HUYỀN 30/06/2022
5 Nguyễn Thọ Quỳnh Anh 30/06/2022
6 Trần Hữu Hiệp 30/06/2022
7 TRẦN QUỐC TÂN 30/06/2022
8 Nguyễn Thị Hồng Trúc 30/06/2022
9 Đào Văn Việt 30/06/2022
10 NGUYỄN NGỌC BÌNH 30/06/2022 05/07/2022