Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG THANH TÙNG 31/10/2020
2 Nguyễn Thị Minh Trong 31/10/2020
3 CẦN THỤY PHƯƠNG NGHI 31/10/2020
4 Nguyễn Thị Phương Thảo 31/10/2020
5 TRẦN THỊ YÊN CƠ 31/10/2020
6 PHẠM VĂN HOÀNG 31/10/2020
7 NGUYỄN CHÍ CÔNG 31/10/2020 04/11/2020
8 VƯƠNG THỊ XUÂN TRANG 31/10/2020 04/11/2020
9 LÊ THỊ NHUNG 31/10/2020 04/11/2020
10 Trần Hồ Hải Yến 31/10/2020