Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TRỌNG VƠN 01/12/2020 15/12/2020
2 ĐẶNG THỊ LIỄU 01/12/2020 02/12/2020
3 ĐẶNG MINH HIẾU (HTH) 01/12/2020 13/01/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 01/12/2020 04/12/2020
5 NGUYỄN PHONG LAN 01/12/2020 04/12/2020
6 LÊ VĂN LỌT 01/12/2020 11/12/2020
7 DOÃN HOÀNG ANH 01/12/2020 04/12/2020
8 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 01/12/2020
9 Nguyễn Thị Ngọc Lan 01/12/2020
10 NGUYÊN THỊ TUYẾT MAI 01/12/2020 04/12/2020