Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Kiều Tạo 19/01/2022
3 TRẦN VĂN DŨNG 19/01/2022 21/01/2022
4 NGUYỄN QUANG THUẬN 19/01/2022
5 Trần Thị Ánh Linh 19/01/2022
6 LƯ VĂN MINH 19/01/2022
7 CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) 19/01/2022 10/02/2022
8 NGUYỄN QUANG THUẬN 19/01/2022
9 BÙI THỊ THU LAN 19/01/2022
10 NGUYỄN THẾ HIỆP 19/01/2022 10/02/2022