Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Thiết kế KKT 03/12/2021
3 Phạm thị thu trang 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LONG CRANE 03/12/2021
5 Nguyễn Ngọc Thanh Thủy 03/12/2021
6 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH TÂN QUANG 03/12/2021
7 Công ty TNHH Thiết kế KKT 03/12/2021
8 Công TNHH Vĩnh Đạt 03/12/2021
9 Do Triet Trinh 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VINH CƯỜNG 03/12/2021