Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH CHÍ DÂN - ĐỖ THỊ KIM ANH 09/08/2022
3 TRẦN VĂN THI 09/08/2022
4 PHAN THI THU SƯƠNG 09/08/2022
5 NGUYỄN THỊ MAI THY 09/08/2022
6 NGUYỄN THU HIỀN 09/08/2022
7 PHẠM MAI HOA 09/08/2022
8 TRẦN THỊ XUÂN LINH 09/08/2022
9 TRẦN VĂN THI 09/08/2022
10 Nguyễn Thị Bình An 09/08/2022