Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lương Thế Lâm 16/06/2021
2 Hồ Phước Nguyện 16/06/2021 21/06/2021
3 PHẠM THẾ TÀI 16/06/2021 07/07/2021
4 NGUYỄN VĂN VINH 16/06/2021
5 VŨ THỊ DINH 16/06/2021
6 NGUYỄN THANH LIÊM - VÕ THỊ NGỌC ĐIỆP 16/06/2021 07/07/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 16/06/2021
8 Châu Thị Hưởng 16/06/2021
9 NGUYỄN HẢI NAM 16/06/2021 28/06/2021
10 NGUYỄN HẢI NAM 16/06/2021 28/06/2021