Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐỂ - HỒ THỊ KIẾM 28/10/2021
3 PHÓ TUẤN HẢI 28/10/2021
4 Nguyễn Thị Xuân Lan 28/10/2021
5 DƯƠNG THÔNG THÀNH 28/10/2021
6 ĐINH HOÀI NAM 28/10/2021
7 Phạm Hiểu Đình 28/10/2021
8 LÊ TRẦN THANH MAI 28/10/2021
9 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 28/10/2021 02/11/2021
10 LÊ TUẤN KIỆT 28/10/2021