Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguuyễn Ngọc Ánh Thảo 17/05/2022
3 Hồ Thị Ngọc Quyên 17/05/2022
4 LÂM QUỐC NHI 17/05/2022
5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐỨC 17/05/2022
6 HUỲNH QUANG HUY 17/05/2022
7 Nguyễn Hồng Nam ( CTy Nam Vũ ) 17/05/2022
8 Vũ Kỳ Nam 17/05/2022
9 Lê Thị Hiền 17/05/2022
10 NGUYEN KIEU AI 17/05/2022