Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH Ate Racing 03/12/2021
3 Huỳnh Thị Như Ý 03/12/2021
4 Nguyễn Mỹ Linh 03/12/2021
5 Bạch Vũ Yến Nhi 03/12/2021
6 Nguyễn Bảo Giang Vy 03/12/2021
7 Lê Thị Thu 03/12/2021
8 HỒ DƯƠNG VƯƠNG 03/12/2021
9 Lý Thị Kim Anh 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU 03/12/2021