Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Nguyễn Hoài Linh 04/12/2021
3 Công Ty TNHH Thiết Kế - Quảng Cáo - Thương Mại - Dịch Vụ Quảng Hưng 04/12/2021
4 Bùi Thị Thùy 04/12/2021
5 Lư Trịnh Nhi 04/12/2021
6 Nguyễn Thúy Cẩm Tú 04/12/2021
7 Công Ty TNHH MTV Thành Vượng 04/12/2021
8 Huỳnh Thị Kim Nhân 04/12/2021
9 Hoàng Thúy Phượng 04/12/2021
10 CÔNG TY TNHH SỐNG THUẦN CHAY 04/12/2021