Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Văn Huỳnh 06/07/2022 20/07/2022
3 NGUYỄN ĐÌNH VƯƠNG 06/07/2022 21/07/2022
4 ĐẶNG HÀ ANH THU 06/07/2022
5 VÕ THỊ THÙY DƯƠNG 06/07/2022
6 Mai Thị Mỹ Thủy 06/07/2022
7 Nguyễn Hiền Quang 06/07/2022
8 nguyễn Linh vũ 06/07/2022
9 HOÀNG SƠN 06/07/2022
10 THAI THI KIM QUY 06/07/2022