Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lâm Hoàng Hữu 17/06/2021
2 NGUYỄN VĂN THỜI 17/06/2021
3 nguyễn văn tây 17/06/2021
4 Trần Tuấn Vũ 16/06/2021
5 NGUYỄN XUÂN THẾ 16/06/2021
6 Phan Thị Sửu 16/06/2021
7 Lê Thị Thùy Dương 16/06/2021
8 PHẠM NGỌC HIẾU 16/06/2021
9 LÊ THỊ NGỌC ANH 16/06/2021
10 Vũ Thị Linh Duyên 16/06/2021