Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Đình Trung Quốc 27/11/2020 02/12/2020
2 Trân Đình Khiêm 27/11/2020 30/11/2020
3 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MTEKCONS (Đ/d Lê Thị Bích Mỹ) 27/11/2020 25/12/2020
4 Lê Thị Huyền Trân 27/11/2020 29/12/2020
5 NGUYỄN CÔNG KHANH 27/11/2020 02/12/2020
6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 27/11/2020 08/12/2020
7 Hứa Kim Chi 27/11/2020 29/12/2020
8 Trân Đình Khiêm 27/11/2020 30/11/2020
9 BÙI THỊ HỒNG VÂN 27/11/2020 02/12/2020
10 LÊ ĐẶNG PHƯỚC THANH 27/11/2020 02/12/2020