Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 MAI VIỆT NGA 27/01/2022
4 Nguyễn Thanh Hải 27/01/2022
5 Nguyễn Tấn Đạt 27/01/2022
6 Nguyễn Viết Thanh 27/01/2022
7 Vũ Kỳ Nam 27/01/2022
8 Nguyễn Phúc Thái 27/01/2022
9 TRẦN DUY HÙNG-TRẦN HOÀNG KIM THƯ 27/01/2022 24/02/2022
10 LÊ THỊ THÚY KIỀU 27/01/2022