Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN 19/05/2022
3 Bùi Thị Bích Hà 19/05/2022
4 CTY TNHH MTV KHÁCH SẠN HÒN NGỌC VIỆT 19/05/2022
5 Phan Lê Thanh Nhàn 19/05/2022
6 CONG TY TNHH SX TM VA DV MINH THY 19/05/2022
7 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 19/05/2022
8 LÊ BẢO KHUYÊN 19/05/2022
9 Hoàng Đức Ninh 19/05/2022 03/06/2022
10 TRUONG BUU NGỌC 19/05/2022