Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN PHÚ MINH DUY 21/01/2022 24/01/2022
3 Lương Quốc Anh 21/01/2022
4 BAN QLDA ĐẦU TƯ XD CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 21/01/2022 11/03/2022
5 Lê Thị Hà Thúy 21/01/2022
6 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 21/01/2022
7 CTY CP VT Xăng Dầu và Hàng Hóa Pacific 21/01/2022 26/01/2022
8 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 21/01/2022
9 TRẦN XUÂN QUANG 21/01/2022 11/02/2022
10 PHAN THỊ DIỆU THÙY 21/01/2022 24/01/2022