Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Kỳ Nam 19/05/2022 26/05/2022
3 LẠI NGUYỄN BÁCH KHOA 19/05/2022
4 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 19/05/2022 26/05/2022
5 Nguyễn Thị Trang Thư 19/05/2022
6 NGUYỄN THỊ THU TRANG 19/05/2022
7 NGUYỄN THỊ MI 19/05/2022
8 Trần Thị Xuân Tươi 19/05/2022
9 Nguyễn Thanh Như 19/05/2022 19/05/2022
10 Nguyễn Thị Phương Nhung 19/05/2022 19/05/2022