Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRANG PHƯỢNG HẰNG 18/01/2022
3 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG 18/01/2022
4 Nguyễn Quang Hiền 18/01/2022
5 NGUYỄN THỊ KIM MAI 18/01/2022
6 HÀ THỊ MINH THỦY 18/01/2022
7 BÙI THỊ HƯỜNG 18/01/2022 19/01/2022
8 Nguyễn Thị Thảo Vy 18/01/2022 21/01/2022
9 Trần Thanh Xuân - Bùi Thị Ngọc Sương 18/01/2022 09/02/2022
10 Trần Cao Vĩnh 18/01/2022 21/01/2022