Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Y Phụng 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ HÀ 03/12/2021
4 Đào Công Tín 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 03/12/2021
6 Nguyễn Thị Cẩm Loan 03/12/2021
7 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
8 Lê Thị Lan Hương 03/12/2021
9 Ngô Thị Thanh Hoa 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Hồng 03/12/2021