Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn thanh 28/01/2022 01/02/2022
3 Phan Thi Thi 28/01/2022
4 BƯU ĐIỆN - CAMOZZI MALAYSIA SDN. BHD. 28/01/2022 11/02/2022
5 NGUYỄN THỊ NHO 28/01/2022
6 NGUYỄN NHẬT THÚY OANH 28/01/2022 07/02/2022
7 LÊ THỊ HÀ 28/01/2022 07/02/2022
8 TRẦN VĂN QUANG 28/01/2022 07/02/2022
9 LÊ THỊ TUYẾT HOA 28/01/2022 21/02/2022
10 MAI THỊ NAM 28/01/2022 21/02/2022