Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Lan Anh 30/06/2022
3 Hoàng Thanh Kim Huệ 30/06/2022
4 VO THI PHUONG YEN 30/06/2022
5 LÊ HẢI 30/06/2022
6 Nguyễn Thanh Hà 30/06/2022
7 TRẦN THỊ KIỀU VÂN 30/06/2022
8 PHẠM THÙY TRANG 30/06/2022
9 LÊ UYÊN BẢO TRÂN 30/06/2022
10 Trần Thị Thanh Thượng 30/06/2022