Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Võ Thị Liên 15/05/2021
2 HO MIEN NGUYET 14/05/2021
3 HO MIEN NGUYET 14/05/2021
4 HO MIEN NGUYET 14/05/2021
5 Giang Thanh Uyên 14/05/2021
6 VÕ NGỌC ÁNH 14/05/2021
7 CTY TNHH TM DV CN VIỆT THÁI 14/05/2021
8 CTY TNHH TM DV CN VIỆT THÁI 14/05/2021
9 CTY TNHH FAMILY GARDEN 14/05/2021
10 CTY TNHH TM DV CONET 14/05/2021