Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Võ Trần Lan Anh 21/10/2019
2 Võ Trần Lan Anh 21/10/2019
3 Trịnh Hải Hoàn 21/10/2019
4 Cáp Thị Thạnh 21/10/2019
5 NGUYỄN THỊ KIM NGA 21/10/2019
6 HTX DV DL VT THÀNH ĐẠT 21/10/2019 23/10/2019
7 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 21/10/2019
8 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 21/10/2019
9 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 21/10/2019
10 HOÀNG VĂN XUÂN 21/10/2019 24/10/2019