Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 TRẦN CÔNG HIỆP 16/05/2022
4 lê Thị THẮM 16/05/2022
5 Trần Thị Thanh Trâm 16/05/2022 19/05/2022
6 LÊ THỊ ANH NGA 16/05/2022 15/06/2022
7 Nguyễn Thị Kim 16/05/2022 26/05/2022
8 TRẦN THỊ KIỀU 16/05/2022
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG 16/05/2022
10 NGÔ VĂN MƯỜI 16/05/2022