Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ PHƯƠNG THẢO 22/01/2021
2 Le Thi Thanh Hang 22/01/2021
3 Vũ Thanh Tú 22/01/2021
4 Nguyễn Tiến Thăng 22/01/2021
5 NGUYỄN THỊ NHUNG 22/01/2021
6 Nguyễn Tiến Thăng 22/01/2021
7 NGUYỄN THỊ HỒNG LÝ 22/01/2021
8 Nguyễn Tiến Thăng 22/01/2021
9 Nguyễn Tiến Thăng 22/01/2021
10 Mai Thuy Khánh Hằng 22/01/2021