Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đào Đức Tuấn 01/12/2021
3 Đào Đức Tuấn 01/12/2021
4 Phạm Thị Thanh Ngân 01/12/2021
5 Lê Chí Thanh 01/12/2021
6 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 01/12/2021
7 Thuy Trang LaiThuy 01/12/2021
8 Tạ Đỗ Đăng Khoa 01/12/2021
9 Huỳnh Thanh Tiên 01/12/2021
10 Huỳnh Thanh Tiên 01/12/2021