Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Nhật Phương 15/05/2021
2 Phạm Thảo Trinh 15/05/2021
3 Trần Thị Thương 15/05/2021
4 Võ Thị Liên 15/05/2021
5 HO MIEN NGUYET 14/05/2021
6 HO MIEN NGUYET 14/05/2021
7 HO MIEN NGUYET 14/05/2021
8 Giang Thanh Uyên 14/05/2021
9 VÕ NGỌC ÁNH 14/05/2021
10 CTY TNHH TM DV CN VIỆT THÁI 14/05/2021