Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN PHẠM ÁNH TIÊN 21/01/2022
3 ĐẶNG QUANG SANG 21/01/2022
4 Nguyễn Thị Lệ 21/01/2022
5 VÕ TẤN QUYỀN 21/01/2022
6 Phạm Như Quỳnh 21/01/2022
7 Lê Thị Kim Liên 21/01/2022
8 TRỊNH QUỐC THẮNG 21/01/2022
9 BÙI ĐỨC CƯỜNG 21/01/2022
10 Nguyễn Thị Kim Loan 21/01/2022