Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Ngọc Ân 26/01/2022 08/02/2022
3 Lâm Mỹ Phương 26/01/2022
4 Ngô Huỳnh Bá Thông 26/01/2022
5 Nguyễn Quốc Thống 26/01/2022
6 Nguyễn Thị Nguyên 26/01/2022
7 TRẦN PHƯƠNG 26/01/2022
8 NGUYỄN HÀN HẠ VỸ 26/01/2022
9 CAO THỊ THANH HIỀN -UQ -NH - NGUYỄN VĂN KHÁNH - 0976188896 26/01/2022 27/01/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NEWCO 26/01/2022 23/02/2022