Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 08/12/2021
3 NGUYỄN THẾ VINH 08/12/2021
4 Trần Thị Kim Tiến 08/12/2021
5 TRẦN PHƯƠNG 08/12/2021
6 NGUYỄN NGỌC DÂN 08/12/2021
7 NGUYỄN THỊ LÊ 08/12/2021
8 Vũ Thị Hoang Mai 08/12/2021
9 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 08/12/2021
10 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 08/12/2021