Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYEN VAN THUAN 25/05/2022
3 HUỲNH HOÀNG TUẤN 25/05/2022
4 PHẠM THỊ THU TRANG 25/05/2022
5 PHẠM THỊ NGỌC ĐÀO 25/05/2022
6 Hoàng Tiến Thành 25/05/2022
7 TRẦN VĂN THI 25/05/2022
8 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 25/05/2022
9 Phan Thị Tuyết Nhi 25/05/2022
10 Phạm Thị Trường An 25/05/2022