Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Cẩm Tiên 18/01/2022
3 LÊ THỊ MỸ HÒA 18/01/2022
4 NGUYEN THI DIEU HIEN 18/01/2022
5 NGUYỄN TRỌNG HIỀN 13826/19 18/01/2022 19/01/2022
6 NGUYỄN TRƯƠNG THỊNH 18/01/2022 19/01/2022
7 NGUYỄN TRƯƠNG THỊNH 18/01/2022 19/01/2022
8 BÙI THỊ THÚY HOA 18/01/2022 27/01/2022
9 phạm minh thành - cấp mới (lấy hồ sơ gốc) 18/01/2022 24/01/2022
10 Trịnh Hảo 18/01/2022