Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CHI NHÁNH CÔNG TY CPQT - TIC 14/05/2021
2 CTY TNHH BÁNH KẸO HỶ LÂM MÔN 14/05/2021
3 Phạm minh Thuận 14/05/2021
4 HUỲNH VĂN HIỆP 14/05/2021 04/06/2021
5 NGUYỄN VĂN HIỂN 0907989098 14/05/2021 17/05/2021
6 NGUYỄN HỮU THIỆN 14/05/2021 28/05/2021
7 Công ty TNHH Sơn Kingson Việt Nam 14/05/2021
8 Nguyễn Văn Chính 13/05/2021
9 PHAM THI NGOC DIEU 13/05/2021
10 Lê Thị Lương 13/05/2021