Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ NHUNG 28/10/2021 11/11/2021
3 LÊ TUẤN BÌNH - TRẦN THỊ HẰNG 28/10/2021 29/10/2021
4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM 28/10/2021
5 VŨ DUY LONG 28/10/2021 11/11/2021
6 Hồ Thị Duyên Mai 28/10/2021
7 TRƯƠNG THỊ BÉ TÁM 28/10/2021
8 KIỀU QUỐC TUẤN 28/10/2021
9 CHÂU HOÀN ĐÔNG 28/10/2021
10 Tô Kim Tú 28/10/2021