Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Lương 13/05/2021
2 Nguyễn Gia Việt Huy 13/05/2021
3 Phan Thị Sửu 13/05/2021
4 Lê Anh Tú 13/05/2021
5 Đào Thị Tươi 13/05/2021
6 Cty TNHH Hợp Đức Tài 13/05/2021
7 Trần Thị Ánh Tuyết 13/05/2021
8 Trần Hoàng Bảo Trân 13/05/2021
9 ĐOÀN CÔNG NHU 13/05/2021
10 Nguyễn Thu Phương 13/05/2021