Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 16/09/2019
2 Nguyễn Trần Thanh Nguyên 16/09/2019
3 Đàm Quảng Anh 16/09/2019
4 LINH THI THỦY 16/09/2019
5 JET NGUYEN (NGUYỄN HUYỀN) - EMS - 1825 16/09/2019 18/09/2019
6 MR. THAI DOAN QUY - DHL - 1824 16/09/2019 18/09/2019
7 SALES & MARKETING DEPT YAMAHA MOTOR VN CO.LTD - DHL -1823 16/09/2019 18/09/2019
8 VAS STEEL TUE MINH JOINT STOK COM - DHL - 1822 16/09/2019 18/09/2019
9 VN033 DONG NAI DOET - DHL - 1821 16/09/2019 18/09/2019
10 VN198 ILA VUNG TAU - DHL - 1820 16/09/2019 18/09/2019