Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HỒNG THU 03/12/2021
3 Nguyễn Thị Oanh 03/12/2021
4 Hoàng Thúy Phượng 03/12/2021
5 LÊ HẢI SƠN 03/12/2021
6 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG 03/12/2021
7 NGUYỄN THỊ LOAN 03/12/2021
8 Đinh Thị Thùy 03/12/2021
9 Phan Thị Hường 03/12/2021
10 Phan Thị Thu Hằng 03/12/2021