Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 Lưu trịnh phương uyên 24/01/2022
5 LÂM QUANG HIẾU 24/01/2022
6 Trần Xuất - Bùi Thị Hồng Mận 24/01/2022 15/02/2022
7 PHAN NGUYỄN CHI HƯƠNG 24/01/2022
8 Lê Thị Thùy Dương 24/01/2022
9 Lý Yến Nhung (ks Tư Thu Lệ) 24/01/2022 25/01/2022
10 TRẦN VĂN THI 24/01/2022