Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyen Huy Tuong 27/09/2022
3 PHAN PHONG PHÚ 27/09/2022
4 Vũ Thị Mơ 27/09/2022
5 ÔNG VĂN CHIẾN 27/09/2022
6 HOÀNG HOA TRÍ 27/09/2022
7 Cao Đình Thành 27/09/2022
8 VŨ TIẾN ĐỊNH 27/09/2022
9 TRẦN BÁ TÚ 27/09/2022
10 Phan Nguyễn Vân Anh 27/09/2022