Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 05/10/2022
3 Trương Chí Hùng 05/10/2022
4 DƯƠNG BẢO NGỌC 05/10/2022
5 MAI LÊ THÙY TRANG 05/10/2022
6 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 05/10/2022
7 DIỆP PHỐI QUYÊN 05/10/2022
8 Vũ Thị Ngọc Bích 05/10/2022
9 TRẦN HỮU PHƯỚC 05/10/2022
10 NGUYỄN PHẠM HOÀNG LÂM 05/10/2022