Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI THỊNH 20/05/2022
3 Lưu Quang Vinh 20/05/2022
4 Lầu Sâm Bình 20/05/2022
5 Phan Thị Kiều Vi 20/05/2022
6 Nguyễn Văn Tài 20/05/2022
7 Trịnh Mỹ Ngọc 20/05/2022
8 NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG 20/05/2022
9 Nguyễn Phạm Tường Vân 20/05/2022
10 ĐẶNG THỊ LỤA 20/05/2022