Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG VIẾT THẮNG 29/06/2022
3 GIANG UY TIẾN 29/06/2022
4 NGUYỄN THỊ HỒ CẨM 29/06/2022
5 TRẦN NGỌC NHUNG 29/06/2022 21/07/2022
6 LÊ VĂN TIỄN 29/06/2022
7 NGUYỄN VĂN QUANG 29/06/2022
8 MAI XUÂN NHANH-DƯƠNG THỊ CHẬM 29/06/2022 15/07/2022
9 ĐỔNG THỊ MAI 29/06/2022
10 Trịnh văn hậu 29/06/2022