Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN BÌNH AN 23/05/2022
3 PHAN THỊ MỸ LY 23/05/2022
4 Nguyễn Đăng Khôi 23/05/2022
5 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 23/05/2022
6 CAO THỊ CẨM THU 23/05/2022
7 Nguyễn Thị Xuân Trang 23/05/2022
8 PHAN THỊ MỸ LY 23/05/2022
9 NGUYỄN THỊ SÁNG 23/05/2022
10 VÕ THỊ MỸ HẢOO 23/05/2022