Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Minh Thiện 03/12/2021
3 LÊ THỊ VIỆT HÀ 03/12/2021
4 Triệu Minh Kiên 03/12/2021
5 Nguyễn Hữu Đan 03/12/2021
6 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/12/2021
7 CÔNG TY TNHH LB AMAZON VIỆT NAM 03/12/2021
8 LÊ THỊ MỸ VÂN 03/12/2021
9 Hà Thị Nguyên 03/12/2021
10 Trần Lê Kim Ngọc 03/12/2021