Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 09/12/2021 10/12/2021
3 TRẦN TUẤN AN 09/12/2021 10/12/2021
4 NGUYỄN THỊ KIỀU QUYÊN 09/12/2021
5 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 09/12/2021
6 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
7 NGUYỄN THANH TÙNG 09/12/2021
8 TRẦN SON8 LÂM 09/12/2021
9 Phạm Thị Lương 09/12/2021
10 Lê Thị Thanh Nhi 09/12/2021