Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LƯƠNG NGỌC UYÊN 25/10/2021
3 DƯƠNG CÔNG HIỆP - ÂU THỊ THANH HỒNG 24/10/2021
4 HUỲNH VĂN PHI - NGUYỄN THỊ THÙY LINH 24/10/2021
5 Nguyễn Đình Quốc Sang 24/10/2021 01/11/2021
6 LÊ THÀNH PHÁT 24/10/2021
7 LÊ THÀNH PHÁT 24/10/2021
8 LÊ THÀNH PHÁT 24/10/2021
9 PHẠM ĐẠI TÍN 24/10/2021
10 PHẠM ĐẠI TÍN 24/10/2021